Urgent Uitzendburo, gevestigd aan Biltstraat 16, 3572 BB Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Biltstraat 16
3572 BB Utrecht
030 231 63 44
urgent-uitzendburo.nl

Mustapha van Veldhuijzen is de Functionaris Gegevensbescherming van Urgent Uitzendburo, hij is te bereiken via info@urgent-uitzendburo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Urgent Uitzendburo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Urgent Uitzendburo verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Burgerservicenummer (BSN)
– Rekeningnummer

Urgent Uitzendburo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het aanmaken van een profiel in ons eigen systeem waardoor wij gericht vacatures voor u kunnen zoeken.
  • Het BSN verwerken wij alleen maar indien u hiervoor toestemming Deze wordt verwerkt wanneer u bij ons op het kantoor bent.
  • Uw bankrekeningnummer verwerken wij alleen wanneer u in dienst treedt bij een opdrachtgever van ons. Dit wordt verwerkt in een overeenkomst die door Urgent Uitzendburo en u wordt ondertekend.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Besluitvorming
Urgent Uitzendburo neemt verantwoordelijkheid op basis van verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het maken van besluiten wordt altijd gedaan door een medewerker van Urgent Uitzendburo.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
Urgent Uitzendburo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Gegevens die worden bewaard via de website worden na 4 weken verwijderd.
  • Bij een (open) sollicitatie bewaren de gegevens 4 weken tenzij er uitzicht is op een (vaste) baan.
  • Bij het in dienst treden bij een opdrachtgever van Urgent Uitzendburo zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Urgent Uitzendburo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Urgent Uitzendburo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Urgent Uitzendburo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@urgent-uitzendburo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Urgent Uitzendburo wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Urgent Uitzendburo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@urgent-uitzendburo.nl